Pvc Kapı Pencere satın alırken nelere dikkat edilmeli

Pvc Kapı Pencere satın alırken nelere dikkat edilmeli

Pvc Kapı Pencere

Tüketicilere.

 Bilindiği üzere piyasada bir çok marka pen var. Pek popiler olmayan markalarla birlikte Türkiye’de 100e yakın PVC Kapı Pencere Profil üreticisi var. Birde bunların Üretici ve Tali (Satıcı-Montajcı) Bayileri var.

Bu markalardan öne çıkanlar 10 u geçmez.

Türkiyede sistem genelde şu şekilde işler;

1. Profil ve Sistem Üreticisi (Sistem Tasarlar, Markalaştırır ve PVC hammadden  Profil Üretir. Örnek: Pimapen, Fıratpen, Eğepen,Winsa gibi)

2. Üretici Bayi (Profillerden Pencere Üretir. Örnek: Pimapen Yetkili Üretici Bayii, Fıratpen Yetkili Üretici Bayii, Winsa Yetkili Üretici Bayii gibi.)

3. Tali (Satıcı-Montajcı) Bayi. (Örnek: Pimapen Yetkili Bayii, Fıratpen Yetkili Bayii, Winsa Yetkili Bayii gibi.)

Tüketiciler Tali bayiden veya son kullanıcıya doğrudan satış yapan üretici bayilerden talepte bulunurlar. Eğer tali bayi işi almış ise üretici bayiye pencereleri sipariş eder. Üretici bayi eline geçen sipariş için gerekli malzemeleri hesaplar ve Profil Üreticisinden malzemeleri sipariş eder. PVC profil dışında kalan diğer kalemleri ise tedarikçilerinden temin eder.  Tedarik süreci tamamlandık dan sonra PVC profillerden ve Aksesuarlar dan Pencereler Üretilir. Tali bayiye sevkiyatı yapılır. Tali bayi kendisine gönderilen pencereleri müşterisine sevk eder ve montajı tamamlar.

PVC Kapı Pencere Sektöründe sistem genelde bu şekilde işler. İstisnai durumlar da vardır. O konuya da ileride değineceğim.

Fiyatlandırma ve Amacına Uygun Malzeme veya Sistemin Seçimi

 • Ölçü alınır ve şekiller belirlenir.
 • Profil ve Cam tipi şu ihtiyaçlara göre belirlenir.
  • Isı Kontrolü, (Cam Tipi (örn:Isıcam Sinerji®), Profil odacık sayısı (örn:6 odacıklı) dıştan içe kalınlığı (örn:70-75-80mm))
  • Güneşten Kontrolü, (Cam Tipi (örn:Tentesol®, Tentesol T®), Profil odacık sayısı (örn:5 odacıklı) dıştan içe kalınlığı (örn:60-70mm))
  • Isı ve Güneş Kontrolü :  (Cam Tipi (örn:Isıcam Konfor®), Profil odacık sayısı (örn:6 odacıklı) dıştan içe kalınlığı (örn:75-80mm))
  • Gürültü Kontrolü, (Cam Tipi (örn:Lameks®), Profil odacık sayısı (örn:6 odacıklı) dıştan içe kalınlığı (örn:75-80mm))
  • Güvenlik (Düşük Düzey), (Cam Tipi (örn:Duracam, Lameks®), Profil odacık sayısı (örn:5-6 odacıklı) dıştan içe kalınlığı (örn:70-75-80mm))

Bunlar kombine edilebilir. Birlikte kullanılabilir. Örneğin. Hem güvenlik ve hem ısı yalıtımı hemde güneş kontrolü gerekirse Temperli Duracam ve Konfor Cam kombine edilebilir. Isıcam Klasik’den hiç bahsetmedim neden derseniz. Kalsik ve sinerji cam arasında daire başına (m2 farkı ~12TL) ~75-150 TL civarında fiyat farkı çıkıyor. Acank size yaptıracağı tasarrufla ödediğiniz farkı size ve doğaya fazlasıyla iade ediyor. Aslıda ben bayındırlık ve enerji bakanlığının ortak bir çalışma yaparak enerji tasarrufunun sağlanması açısından binalarda kullanılacak pencerelerde ısı geçirkenik katsayısına bir sınır koymalarını beklerim. Üstelik şu anda Toki, Kiptaş gibi kurumlar harıl harıl yeni bina yaperken. En azından yeni binalara bu zorunluluğu koymalılar. Bazı gelir paylaşımlı projelerde bu konular dikkate alınıyor ancak kura ile satılan konutlarda bunlar önemsenmiyor. Sinerjiden Ucuz olan Isıcam Klasik ve 70 lik 5 odacıklı penlerden daha ucuz ve daha az yalıtımı olan  60 lık 3 odacıklı penler şartnamelere yazılıyor. Buda gelecekteki enerji kullanımının iyi planlanlanamadığına işaret ediyor.

Pencerede kullanılacak destek saclarının belirlenmesi.

 • Genelde bundan müşteriye bahsetmezler. Aslında her pencere için statik hesabının yapılıp kullanılacak destek sacının belirlenmesi gerekmektedir ama bunu yapacak penci sayısının da maalesef %1 olduğunu bile zannetmiyorum. Bu durumda da hesap yoksa minium 1,5 mm sac kullanılmalı ama onu da yapmıyorlar ve 0,8-1mm sac kullanıyorlar. Bu nu da yapmayanlar (hiç sac kullanmayanlar yada alçıpan sacı koyanlar) yok değil.

Pervaz ve yardımcı malzeme kullanılacakmı belirlenmeli.

Mermer kullanılacak mı belirlenmeli. (Mermerinizi mutlaka iç ve dış ayrı olmak üzere iki parça halinde isteyin. Birleşim yerine de XPS köpük ve poliüretan yalıtım malzemesi ile izole ettirin. Mermer dışarıdaki soğuğu içeriye verir. İçerideki havayı soğutur. Havanın ısıtılmasında kalorifer petekleri neredeyse mermerle mücadele halindedir.)

Sıva tamiratları (Mutlaka pencinizle konuşun ve olası sıva tamiratlarının kendisine ait olduğunu sözleşmeyi bu şekilde hazırlamasını isteyin)

Tüketici için en kötü durum maalesef sektörde bir başı boşluk denetimsizlik olmasıdır. Tüketici neyi nerden nasıl alıyor dikkat etmeli. Genel de müşteri kötü mal almaya götüren hataları ellerinde daha önce ölçü fiyat aldıkları bir pencinin kendilerine verdiği ölçü kağıdı ile pencileri dolaşıp şu doğramaları kaça yaparsın diye sormasıdır. Bu durumda penciler ucuz fiyatı verenin işi alacağını anlar ve verebildiği düşük fiyatı verir ve genel de de bu şekilde işi alırlar. Sonrasında verdikleri fiyata göre de malzeme kullanırlar. Yani malzemeye göre fiyat değil, fiyata göre malzeme. Haddinden fazla ucuz olan pen’inde ömrü de keyfide kısa olur.

Ben 3 tipte Penci tanımlıyorum.

Sadece satış odaklı : Satayım da neyi nasıl sattığım önemli değil diyenler.

Sadece kalite odaklı : Sadece yüksek fiyatlı penler satacaklarından belirli bir kesime hitap ederler.

Kalite ve Uygun Fiyat Odaklı : Kaliteli malzeme ve işçilik. Kötü malzeme ve kötü işçilik olmadıktan sonra sorun yok. Yani minimum şartlar sağlansın. İsteyene daha lüksü daha iyisi. Ekonomik durumu çok iyi olmayana da kabul edilebilir kalite pencere sağlamak.

İşte burada minimum şartlar devreye giriyor.

İdeal PVC Pencere Şartnamesi

1. Sistem

1.1. Kullanılacak sistemlerde ISO 9001 belgesi mutlaka bulunmalıdır.

1.2. Orta kayıt bağlantıları, şekil bağını da sağlayan metal tipte olmalı, altlarında mutlaka suyun destek sacı bölümüne girmesini önleyecek contaları bulunmalıdır. Bağlantı, her zaman sacı saca bağlayarak metal bir iskelet oluşturmalıdır.

1.3. PVC pencere sistemlerinde UV ışınlarına dayanıklı EPDM veya Sistem Üreticisi Tarafından Profile Fabrika Çekilmiş olan TPV esaslı contalar kullanılmalıdır. Contalarla ilgili temel standartlar: TS 2641 (Basınçta ezilme miktarı tayini) TS 1324 (Lastiklerde sertlik tayini) TS 1967 (Vulkanize kauçuk çekme, gerilme ve uzama tayini) olup, kullanılacak sistem contalarında bunların yanı sıra RAL GZ 716/1’ in Bölüm2’ sine uygunluk da aranmalıdır.

1.4. Contalar estetik açıdan dışarıdan görünmeyecek şekilde gizli tipte olmalıdır.

1.5. Kasa kanat ilişkisinde, hem iç hem de dış conta, 8.0 mm baskı payını sağlayabilmelidir.

1.6. Su tahliye hazneleri, su akışını kolaylaştırmak üzere eğimli ve içte ve dışta birbirlerinden kaçık açılmış olmalıdır. Dışarıya rüzgar kapakları takılmalıdır. (Sürme sistemler hariç).SU TAHLİYE OLURKEN VAKUM YAPMAMASI İÇİN VAKUM CONTASI UYGULANMALI VEYA HAVA GİRİŞ KANALI AÇILMALIDIR.

1.7. Köşe birleşimleri, bu iş için geliştirilmiş makinelerde, kaynatılmak suretiyle yapılmalı ve kaynaktan sonra, profillerin iç, dış yüzeyleri, dış köşeleri, conta kanalları ve tüm görünür yüzeyler kaynak çapaklarından temizlenmelidir. İç ve dış yüzeylerdeki temizleme kanalı, 0.3mm derinliği ve 4mm genişliği aşmamalıdır.

1.8. Eşiksiz kapılarda, kapı altı yalıtımı ve rijitlik sağlayan gömme alüminyum profil seçeneği bulunmalıdır.

1.9. Renklendirme istendiğinde, UV ışınlara dayanıklı ve desenli 200mikron kalınlığında laminasyon folyosu kullanılmalıdır ve GENLEŞME KANALLARI MUTLAKA AÇILMALIDIR.

1.10. Sistemlerde kullanılacak sineklikler, PVC veya alüminyum’ dan üretilmiş, yanmaz telli ve menteşeli tipte olmalıdır. Sineklikler, kış döneminde kolayca çıkartılabilmelidir.

1.11. Çift kanat çift açılım pencerelerde, estetik bütünlüğün sağlanması açısından, tek açılım olan kanatta da görünüş olarak çift açılım menteşeleri ile aynı tipte tek açılım menteşeleri kullanılmalıdır.

2. Profil

2.1. Profillerde TS 5358 ve RAL GZ716/1 standartlarına uygunluk aranmalıdır. Profil dışduvar et kalınlıkları 3.0mm olmalıdır. Profiller yüksek ısı yalıtımı açısından 3 odacıklı olmalı, minimum odacık genişliği 6mm’ yi sağlamalıdır. UV ışınlarına daha uzun süreli dayanım açısından, hammadde pigment boya katkısıyla renklendirilmiş olmalı ve PVC’ nin kendi rengi kullanılmamalıdır. Beyaz profiller, Avrupa standardı olan RAL 9016 tonunda olacaktır.

2.2. Kullanılacak tüm yardımcı profiller, ana profillerle aynı kalitede olmalıdır.

3. Destek sacları

TS 822 de belirtildiği gibi olmalıdır. Saclar Profilde tek parça olarak kullanılmalıdır. En az 2 adet olmak üzere 300-400mm de bir profile vidalanmalıdır. Doğramaların statik hesaplarının yapılıp kullanılacak destek sacı tipinin ve et kalınlığının buna göre belirlenmesi gerekmektedir. statik hesapları kurtarsa dahi et kalınlığı 1,5mm nin altında sac kullanılmamalıdır. Orta kayıt sacları kutu şeklinde olmalıdır. Saclar korozyona karşı daldırma galvaniz ile kaplanmış olmalıdır. Destek Saclarının Mukavemet hesapları yapılıp ek dokümanlarla açıklanmalıdır.

4. Donanım ve aksesuarlar

4.1. Sistemde kullanılan ispanyolet gruplarının kalitesinin denetlenebilmesi, devamı, belgelendirilebilmesi ve güvenliği açısından, donanım üreticisi firma, ISO 9001 belgesine ve ilgili RAL belgelerine sahip olmalıdır.

4.2. Sistemde kullanılacak donanımlardaki tüm diller ayarlı, en az 8 mikron pasivasyon kaplamalı ve tüm açılım taleplerini sağlaması açısından ithal olmalıdır.

4.3. Pencere ve kapı kolları sağlam alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır. Hem eloksal, hem de elektrostatik boyalı seçenekler sunabilmelidir. Pencere kolları donanıma, kapı kolları ise aynalardan birbirlerine bağlantı sağlamalıdır. Pencere ve kapı kolları, şeklen de birbirlerine uygun olmalıdır. Kolların tamamında, şekil bağı sağlayan merkezleme pimleri bulunmalıdır.

4.4. Çift açılım donanımlarında, devrilmeme emniyeti ve manivelalı sürtünmesiz kanat kaldırma mekanizması bulunmalıdır.

4.5. Menteşeler, şekil bağlı ve yarık pimli olmalı, kanat/menteşe bağlantısı, özel plastik vidası ile kapılarda 4, kanatlarda 2 vida ile yapılmalı, kasa bağlantısı en az 3 vida ile sağlanmalıdır. Kanat vidaları, dış duvar dahil en az iki perdeden geçmeli ve tüm kanatlarda vida bağlantısını güçlendiren feder ler bulunmalıdır. Bağlantı vidaları görünmemelidir. Tek açılım menteşeleri elektrostatik boyalı ve boya yüzeyi pürüzsüz ve eşit kalınlıkta olmalıdır.

4.6. Dışa açılan kapılarda, emniyetli dışa açılan kapı menteşesi kullanılmalı, emniyet vidası paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.

4.7. Pencerelerde 75mm, kapılarda ise 100mm’ lik menteşe kullanılmalı ve menteşeler arası mesafe 750mm’ yi geçmemelidir. Kapılarda, her zaman 4 menteşe kullanılmalıdır.

Alıntıdır.

Bu site kopyalamaya karşı korunuyor.